Organizačný štáb Žiarskeho jarmoku 2018

Riaditeľ jarmoku:

Ing. Daniel Šály, Mestský úrad Žiar nad Hronom, mobil: +421 917 647 093, e-mail: daniel.saly@ziar.sk.

Členovia organizačného štábu:

 • Ing. Zuzana BELIANČINOVÁ, MsÚ Žiar nad Hronom
 • Blažena ŠTYRIOVÁ, MsÚ Žiar nad Hronom
 • Ľuboš FILIPČÍK, MsÚ Žiar nad Hronom
 • Ing. Denisa MINDOVÁ, MsÚ Žiar nad Hronom
 • Ing. Marcela KRETOVÁ, MsÚ Žiar nad Hronom
 • Jana FEKIAČOVÁ, MsÚ Žiar nad Hronom
 • Ing. Miroslav GOCNÍK, MsÚ Žiar nad Hronom
 • Mgr. Igor ROZENBERG, PhD., MBA, konateľ a riaditeľ spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s. r. o.
 • Ing. Branislav VAŠ, Stredoslovenská energetika, a. s.
 • Ing. Róbert ŠIŠKA, náčelník MsP Žiar nad Hronom
 • PhDr. Michaela PRIBILINCOVÁ, PhD., riaditeľka MsKC Žiar nad Hronom

POLÍCIA SR - 158
Ms POLÍCIA - 159
HASIČI - 150, 112
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - 155, 112

 Žiarsky jarmok pre vás pripravilo mesto Žiar nad Hronom