Trošku z histórie jarmoku

Trošku z histórie jarmoku

V období gotiky vznikajú nové mestá, ktoré boli prevažne trhovými centrami. Rozkladali sa v blízkosti panských sídiel alebo na významných cestných komunikáciách, po ktorých sa prevážal tovar. Išlo o tržné miesta, na ktorých sa s týmto tovarom obchodovalo.

Významné miesto mýta v osade Kríž nabádalo na vytvorenie trhového miesta pre prechádzajúcich obchodníkov. Výsady ako aj významné miesto biskupského panstva tomu napomáhalo. Tak tovar a jeho zhodnocovanie vo forme peňazí vytváralo veľmi dobrý základ pre trhové miesto. Funkcia obchodu - trhu bola a je jednou z podmienok rozvoja a ekonomického vzostupu v každej oblasti. V roku 1246 boli osade nazývanej Sancta Crux udelené výsady zemepanského mestečka pod nemeckým právom ostrihomským arcibiskupom Štefanom Vančom. Jedna z podmienok udelenia výsad bolo vybudovanie námestia (terajšieho Svätokrížského), ktoré bolo najdôležitejším miestom mesta. Na ňom sa vykonávali všetky dôležité udalosti. Medzi ne patrilo aj konanie trhov, preto námestie s funkciou trhov bolo veľké a rozľahlé, aby dobre plnilo funkciu komunikácie medzi trhovníkmi.

Písomné záznamy hovoria, že trhy sa v Kríži konali už v roku 1501. V roku 1690 cisár Leopold I. udeľuje právo konať ďalšie jarmoky v Kríži spolu s obchodovaním s dobytkom. Na toto obdobie máme nepriamu pamiatku vo forme malého (novo postaveného) múrika. Predmetný múrik, ohraničujúci priestor medzi vozovkou a parkoviskom na Krížskom námestí, je hmotovou rekonštrukciou pôvodného ohradeného systému, súčasťou ktorého bol aj ohradný múrik pred budovou cukrárne. Používal sa pri takzvaných Krížskych jarmokoch, a to v priestore obchodovania s dobytkom. Pozdĺžne múrika, zo strany dnešného parkoviska, boli umiestnené válovy pre napájanie, ale aj s chovou dobytka, ktorý bol k nim pripútaný počas jarmoku. Z rozhovoru so starými Križanmi som zistil, že si ešte pamätajú, ako tam tie válovy stáli. Nedôstojným prístupom k tradíciám a pamiatkam mesta ale boli odstránené. Tak samotný múrik je nielen rekonštruovanou pamiatkou v rámci plochy najstaršieho námestia v meste, ale aj priamym dokladom a pripomienkou k starým tradíciám Krížských jarmokov.

Významnou výsadou bolo, že kupci prichádzajúci na jarmok boli oslobodení od mýta. To zvýšilo účasť kupcov a obohatilo mestskú kasu o tzv. „jarmočný peniaz", ktorý musel trhovec zaplatiť mestu. Preto v dobách mieru mestečko veľmi prosperovalo a z utŕžených peňazí dokázalo uspokojiť potreby a rozvoj mestečka. Mestečko však malo aj povinnosti voči zemepánovi. Napríklad počas Michalského jarmoku ho muselo obdarovať funtom korenia a lotom šafranu. Značný príjem bol počas jarmokov aj z predaja vína, tak biskupovi, ktorého víno sa muselo prednostne predávať, ako aj miestnym krčmárom, u ktorých sa zapíjal obchod dohody a hasil smäd jarmočníkov.

O jarmokoch a s nimi spojenými udalosťami je možné veľa písať, avšak uzavrime starú kapitolu. Pokiaľ išli obchody a fungovali jarmoky, ľuďom sa dobre darilo, a tak to prajem aj dnešným jarmočníkom. Na zdravie.

 
Novinky

18.09.2019 12:49:09

Uzatvorenie ulíc počas Žiarskeho jarmoku 2019

V dňoch 11. a 12. októbra 2019 sa v našom meste uskutoční tradičný Žiarsky jarmok.   V súvislosti s jeho ...

08.10.2015 12:20:37

Trošku z histórie jarmoku

V období gotiky vznikajú nové mestá, ktoré boli prevažne trhovými centrami. Rozkladali sa v blízkosti panských sídiel alebo na významných ...

Anketa

Na čo sa najviac tešíte na tradičnom Žiarskom jarmoku?

Burčiak (1393)
1393

Jarmočné špeciality (hurky, klobásy) (957)
957

Kolotoče (1364)
1364

Kultúrny program (1652)
1652

Ľudové remeslá (1058)
1058

Predajné stánky (1168)
1168

Žiarsky jarmok pre vás pripravilo mesto Žiar nad Hronom